mhada meeting

323 फसवणूक झालेल्या भाडेकरुंना न्याय देण्याकरिता मा.आमदार श्री.मधु अण्णा चव्हाण यांनी घेतला पुढाकार

महाराष्ट्र मुंबई

सन 1980 पासून मुंबईतील पुनर्रचित इमारतीत राहत असलेल्या परंतु दलाल व म्हाडा अधिका-यांमार्फत फसविल्या गेलेल्या सुमारे 323 भाडेकरुंना फेब्रुवारी, 2018 दरम्यान म्हाडाच्या विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत 95(अ)3 ची सक्तीची नोटीस जारी करण्यात आली. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या
भाडेकरुंमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. या भाडेकरुंनी माजी म्हाडा अध्यक्ष व काँग्रेसचे माजी आमदार श्री.मधु अण्णा चव्हाण यांची तातडीने भेट घेतली. या भेटीत श्री.चव्हाण यांनी मा.गृहनिर्माण मंत्री यांच्याशी बैठक घेण्याचे आश्वासन भाडेकरुंना दिले होते. त्याप्रमाणे काल दि. 20.3.2018 रोजी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री.प्रकाश मेहता यांच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत
मा.गृहनिर्माण मंत्री यांनी फसवणूक झालेल्या भाडेकरुंना न्याय देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे श्री.चव्हाण यांना आश्वासित केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *