it-general-1

भारतात इंटरनेट युजरच्या संख्येत वाढ, ५० कोटींचा आकडा करणार पार

व्यापार

it-general-1

भारतात दरवर्षी इंटरनेट युजरची संख्या ११.३४ टक्क्यांनी वाढती आहे. इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिअशन ऑफ इंडिया य केंटार आयएमआरबी यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार येत्या जून २०१८ पर्यंत भारतात इंटरनेट युजरची संख्या ५० कोटींचा आकडा पार करणार आहे. इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिअशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सुबो रॉय म्हणाले शहरी भागात २०१६-१७ या काळात इंटरनेट युजरची संख्या २९.५ कोटींवर होती तर ग्रामीण भागात हीच संख्या १४.११ टक्क्यांनी वाढून १८.६ कोटींवर होती. शहरी भागात इंटरनेट चे ६२ टक्के म्हणजे २८.१ कोटी दैनिक युजर आहेत. ग्रामीण भागातील दैनिक म्हणजे दररोज इंटरनेट वापरणाऱ्यांचे प्रमाण ५३ टक्के आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *