bori

बोरीवली रेल्वे स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्म नंबरमध्ये बदल

मुंबई

bori

बोरीवली स्थानकातील प्लॅटफॉर्मची रचना आता सुटसुटीत करण्यात आली आहेत. मुंबईतील पश्चिम रेल्वेवरील बोरीवली स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक बदलण्यात आले आहेत. बोरीवली स्टेशन पश्चिम रेल्वेवरील महत्त्वाचं स्थानक आहे, तसंच बोरीवली स्थानकामधून लाखो प्रवासी दररोज प्रवास करतात.प्लॅटफॉर्म 8 आणि 7 हे प्लॅटफॉर्म 1 च्या अगोदर होते. आता आठवा प्लॅटफॉर्म पहिला असेल, तर सातवा प्लॅटफॉर्म दुसऱ्या क्रमांकानं ओळखला जाईल.मात्र लोकल्स त्यांच्या ठरलेल्या प्लॅटफॉर्मवरुनच रवाना होतील.

बोरीवली स्टेशनवरील बदललेले प्लॅटफॉर्म

आधीचा प्लॅटफॉर्म क्रमांक            नवीन प्लॅटफॉर्म क्रमांक
8                                      1
7                                     2
1                                       3
2                                      4
3                                      5
4                                      6
5                                     7
6                                      8
6A                                    9
6A                               (Home) 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *